صفحه آرایی و تایپ

سایز کتابها به صورت رقعی ، رحلی و وزیری میباشد که برای صفحه آرایی و تایپ از آن استفاده میشود.

[schema type=”book” name=”صفحه آرایی و تایپ” author=”شاهین پارسا” ebook=”yes” ]