چگونه کتاب بنویسم؟

من به طور کلی چگونگی نوشتن کتاب را به صورت مرحله ای و با کمی توضیح به شما خواهم گفت:

1- به آینده کتاب خود مثبت نگر باشید.
چیزی که اکثر نویسندگان غیر حرفه ای که قبل از شروع به نوشتن انجام می دهند منفی فکر کردن است. مثلاً هنوز شروع نکرده جلوی پای خودش سنگ می اندازد و خودش، خودش را از نوشتن منصرف می کند.

برای شروع نویسندگی در ابتدا علاقه و مثبت فکر کردن و به بعد برنامه ریزی لازم است. مطمئن باشید به نتیجه رضایت بخشی خواهید رسید.

2- کتاب شما در چه زمینه است را مشخص کنید.
قبل از اینکه دست به قلم شوید زمینه ی کاری کتاب خود را معلوم کنید. جستجو و سئوال کنید که آیا کتابی که می خواهید بنویسید قبلاً چاپ نشده باشد یا اگر چاپ شده است بررسی کنید که نقاط ضعف کتاب آن چیست. سپس ضعف های آن کتاب را نوت برداری کنید بعد آن ها را تجزیه و تحلیل و حل نمایید.

3- به هیچ عنوان و دلیلی برای نوشتن عجله نکنید.
عجله در نوشتن یعنی رد شدن از مطالب و نکات بسیار با ارزشی که ممکن شخص دیگر آن را به عنوان نقاط ضعف کتاب شما پیدا کند و به قل معروف رو دست شما بزند. سعی کنید نهات لذت را از نوشتن بدست آورید. سعی کنید برای نوشتن کتاب زمان قابل انعطاف را در نظر بگیرید. منظور از زمان قابل انعطاف این است که اگر مثلاً به خود می گویید 30 روزه کتاب را تمام می کنم ولی اگر در این مدت سرما خوردید به خود سخت نگیرید که حتما باید تا این تاریخ یا روز تمام شود.

[button_link size=”medium” src=”http://www.thebook.ranginkaman7.com/index.php/fa/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/91-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/94-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%85″]ادامه مطلب[/button_link]

نویسنده: شاهین پارسا

آدرس وب سایت اصلی: www.ranginkaman7.com

آدرس وب سایت: www.thebook.ranginkaman7.com

[schema type=”book” name=”چگونه کتاب بنویسم؟” author=”شاهین پارسا” ebook=”yes” ]