نرم افزار Microsoft Office Professional

دانلود نسخه 2010

دانلود نسخه 2013 پیشنهاد می شود

نرم افزارهای صفحه آرایی کتاب

دانلود QuarkXPress

دانلود Adobe InDesign پیشنهاد می شود

نرم افزارهای ایجاد بارکد برای کتاب

دانلود Easy Barcode Creator پیشنهاد می شود

دانلود ActiveBarcode

نرم افزار ویراستار حرفه ای کتاب برای آفیس

دانلود ویراستار

[schema type=”book” url=”http://www.raznahanbook.com/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1/” name=”نرم افزار” description=”معرفی نرم افزارهای کاربردی در زمینه چاپ و نشر کتاب” author=”شاهین پارسا” publisher=”شاهین پارسا” edition=”شاهین پارسا” ebook=”yes” ]