آموزش صفحه بندی با ورد – word

به گزارش دریچه فناوری اطلاعات باشگاه خبرنگاران؛ یکی از مواردی که در هر صفحه بندی مهم هست، اندازه ها و ابعاد صفحه ی کتاب، مقاله و پایان نامه است، پیش از هر چیز ایتدا واحد های اندازه گیری را از اینچ به سیستم متریک تغییر می دهیم یعنی سانتی متر.

[button_link size=”medium” src=”http://www.yjc.ir/fa/news/4437424/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%86-word-%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C”]ادامه مطلب[/button_link]

[schema type=”book” url=”شاهین پارسا” name=”صفحه بندی با ورد – word” ebook=”yes” ]