راهنمای اندازه کتاب

در این جدول اندازه های قبل و بعد از برش کتاب مشخص شده و تعداد صفحات کتاب ها، بسته به قطع آن ها در فرم های ۶۰ در ۹۰ و ۱۰۰ در ۷۰ مشخص شده اند. (اندازه ها به سانتیمتر است)

قطع کتاب اندازه کاغذ صفحه از هر طرف فرم اندازه قبل از برش  اندازه بعد از برش 
سلطانی ۷۰*۱۰۰ ۴ ۴۹/۵*۳۴/۵ ۴۹*۳۴
رحلی کوچک ۶۰*۴۵ ۴ ۲۹/۵*۲۱/۵ ۲۸/۵*۲۱
رحلی بزرگ (مدیران) ۷۰*۵۰ ۴ ۳۳/۵*۲۴/۵ ۳۳*۲۴
وزیری ۷۰*۵۰ ۸ ۱۷/۵*۲۴/۵ ۱۷*۲۳/۵
رقعی ۶۰*۴۵ ۸ ۲۲*۱۵ ۲۱*۱۴/۵
خشتی ۷۰*۵۰ ۶ ۲۳*۲۲ ۲۲*۲۱/۵
بیاضی بزرگ ۷۰*۵۰ ۴ ۳۴/۵*۲۴/۵ ۳۴*۲۴
جیبی ۶۰*۴۵ ۱۶ ۱۱*۱۵ ۱۰*۱۴/۵
جیبی پالتویی ۷۰*۵۰ ۱۲(۲۴ صفحه در۶۰*۴۵) ۲۲*۱۱ ۲۱*۱۰/۵