راهنماي روش نگارش APA

روش APA چيست ؟

براي حصول اطمينان از مطالبي که انتشار مي يابد به خصوص در حوزه علوم اجتماعي و رفتاري از روش APA استفاده مي شود. اين يک روش ويرايشي است که توسط انجمن روانشناسي امريکا پايه گذاري شده است که از قوانين و رهنمودهاي استاندارد و مرتبط با علامت گذاري، خلاصه نويسي، ذکر منابع، ايجاد جداول، ارائه آمار و ساير عناصر استفاده مي کند که همه بخشي از اين متن هستند.

چه موقع روش  APA استفاده ميشود ؟

نويسندگان از قوانين روش APA استفاده مي کنند وقتي که مقاله آنها براي چاپ پذيرفته شد تا از هرگونه نا هماهنگي مثل چاپ مقاله در مجله هاي ديگر جلوگيري شود. اين روش ويرايشي کمک مي کند تا خواننده آنچه را نويسنده بيان کرده را درک کند و مخصوصا” ارتباط با يافته هاي تجربي پيچيده را درک کند. نويسندگان براي اينکه بدانند هر قسمت از مطالب خود را در کجا قرار دهند از روش APA که يک روش استاندارد نوشتاري است ، استفاده مي کنند و همينطور براي خواننده ها مفيد است که بدانند در کدام قسمت مي توانند مطلب مورد نظر خود را بيابند ، مانند قسمت چکيده يا نتايج.

چرا از روش APA استفاده مي شود ؟

محققان عقايد و يافته هاي خود را با ديگران به وسيله گزارشات و نوشته هايشان مبادله مي کنند. هنگامي که گزارشات و پژوهش ها منتشر مي شوند ديگران شانس تبادل نظر و گسترش تحقيقات و يا نقد آنها را به دست مي آورند و اين به نفع همه جامعه است.

چگونگي استفاده از روش APA

فرض مي کنيم که شما مي خواهيد مقاله اي به مجله اي ارائه دهيد ، شما بايد اين موارد را رعايت کنيد :
*  از کاغذ هاي سفيد استاندارد 8.5 در 11 اينچ استفاده کنيد .
از فونت 12 مانند فونت هاي استاندارد Times New Roman or Courier New استفاده کنيد  ( از پررنگ کردن يا ايتاليک خودداري کنيد )
تمام حاشيه ها به اندازه يک اينچ تنظيم شود  .
* تمام صفحات را شماره گذاري کنيد .
* بعد از اينکه يک جمله تمام شد و پيش از شروع جمله بعد فقط يک فاصله بگذاريد .
متن را از سمت چپ همتراز کنيد .
* شروع هر پاراگراف با پنج خط فاصله باشد  .
* فاصله بين دو خط double space  باشد .
* صفحات را توسط يک گيره به هم متصل کنيد.

[schema type=”book” name=”راهنمای ارجاع نویسی به روش APA” author=”شاهین پارسا” ebook=”yes” ]