صحافي كتاب چيست و با چند روش انجام ميشود ؟

روش‌هاي صحافي

تا كردن ماشين‌هاي تاكن براي مصارف گوناگون انواع مدل‌هاي ورق تاكني را انجام مي‌دهند. اگر صاحب چاپخانه بداند كه چگونه انواع تا كردن را به مشتري توضيح دهد، ارتباط ميان آن‌ها ساده‌تر خواهد شد.
براي انواع تاي رولي و ساير انواع تا در پانل‌هاي تودرتو (آشيانه‌اي)، عرض قسمت‌هاي داخلي بايد كوچكتر باشد تا هنگامي كه هر پانل دور ديگري مي‌پيچد، حجم بيشتري به دست آيد. ميزان تنظيم آن به وزن و ضخامت كاغذ و نيز جاگذاري تا بستگي دارد. تهيه يك نمونه كاغذي به »ا كمک مي‌كند تا اندازه‌هاي پانل را براي مطابقت با انواع تا از پيش تعيين كنيم.

انواع رايج تا كردن

در هنگام تهيه يك نمونه كاغذي به انواع تا در زير مراجعه می كنيم:

  • 1 برگ آكاردئوني 6 برگ با زبانه 6 برگ 6 برگ 4 برگ
  • 8 برگ نقشه‌اي 8 برگ با تاي دروازه‌اي 8 برگ آكاردئوني 8 برگ با تاي موازي 8 برگ با رول زنجيري با تاي رول
  • 10 برگ آكاردئوني 8 برگ دايكات 8 برگ با تاي كوتاه 8 برگ فرنچ يا تا به پهلو 8 برگ نقشه معكوس
  • 16 برگ جزوه‌اي 16 برگ با تا به پهلو 12 برگ با تا به پهلو 12 برگ با سه تاي موازي 12 برگ با تاي نامه‌اي
  • جلد و شيرازه
  • دوخت مفتولي

از يك يا چند بست فلزي در تاي وسط فرم تا شده آشيانه‌اي استفاده مي‌شود كه براي دسته‌هاي 60 ورقي يا كمتر از “25/0 مناسب است. اين روش در صحافي رواج بسياري دارد.

كل تعداد صفحات بايد بر چهار بخش‌پذير باشند:

دوخت حلقه‌اي

در اين روش براي نسبت فلزي از يك سيم فلزي استفاده مي‌شود و حلقه‌اي به وجود مي‌آورد كه وارد عطف مي‌شود. در اين روش مي‌توانيم دسته‌اي را در يك كلاسور حلقه‌اي جاي دهيم.

دوخت لبه‌اي

در اين روش دسته‌اي از فرم تا شده را از يك قسمت عطف به اندازه “4/1 به موازات حاشيه خارجي منگنه مي‌كنيم. وقتي آن را باز كنيم كاغذها به صورت صاف نمي‌مانند اما روش صحافي ارزان و بادوامي است.

دوخت عطف با مفتول
در اين روش دندانه‌هاي فلزي از داخل متصل وارد سوراخ‌هاي از پيش ايجاد شده روي حاشيه شده و سپس چفت مي‌شوند تا يك حلقه كامل به وجود آيد. وقتي آن را باز كنيد حالت مسطح داشته و طرح‌هاي جليپايي روي صفحات رو به رو در يک رديف خواهند بود.

مکانیکی

مارپيچ فلزي يا پلاستيكي

در اين روش يك مارپيچ فلزي يا پلاستيكي روكش‌دار دور حفره‌هاي از پيش ايجاد شده و در حاشيه مي‌پيچد. وقتي كتاب را باز كنيد صاف و مسطح است اما با اينحال طرح‌هاي چليپايي روي صفحات رو به رو در يك خط نخواهند بود.

شانه پلاستيكي

روي كاغذ و در قسمت حاشيه اتصال سوراخ‌هايي پانج مي‌شود كه با عطف پلاستيكي دانه‌دار مطابقت دارد. اين روش ارزان‌تر است اما دوام و روش‌هاي ديگر را ندارد، با اين حال چاپ روي عطف شانه نيز امكان پذير است.

چسبي

صحافي كامل

يك روش صحافي متداول كه براي گزارشات سالانه، كتاب‌ها و كاتالوگ‌هاي بزرگ به كار مي‌رود. قسمت عطف داخلي دسته فرم تا شده چسبكاري شده و سپس به عطف جلد چسبانده مي‌شود تا سطحي يك دست به وجود آيد. صحافي كامل به حداقل ضخامت “6/1 و در صورت چاپي بدل عطف “8/1 نياز دارد.

صحافي lay-flat

اين روش به صحافي كامل شباهت دارد كه با چسب اضافي ميان صفحات و جلد مسطح‌تر خواهد شد. در صورتي‌كه لازم باشد بدون استفاده از دست‌ها كتاب بخوانيد يا زماني‌كه اندازه عطف براي ساير روش‌ها مناسب نباشد، lay-flat اين كار را انجام مي‌دهد.

صحافي جلد

اين روش بيشترين دوام را نسبت به ساير موارد دارد. فرم‌هاي تا شده به صورت دوخته شده يا چسب‌دار كنار يكديگر قرار گرفته و سپس به يك جلد محكم وصل مي‌شوند. معمولاً به اين روش صحافي كتاب مي‌گويند و نسبت به ساير روش‌ها گران‌تر است.

صحافي دوختي

در اين روش كاغذهاي تا شده با نخ و در قسمت وسط عطف به يكديگر دوخته مي‌شوند. صحافي دوختي علاوه بر كاربرد در صحافي جلد براي كتاب‌هاي soft-cover يا self-cover به كار مي‌رود. اين روش اغلب براي كتاب كودكان يا مورادي به كار مي‌رود كه به دوام و ماندگاري نياز است. همچنين مي‌توان دسته كاغذ را به كنار كتاب دوخت.

منبع: http://forum.hammihan.com