آموزش طراحی جلد کتاب با ایندیزاین – Indesign

[button_link size=”medium” src=”http://p30download.com/fa/entry/51756/”]دانلود طراحی جلد کتاب با ایندیزاین[/button_link]

[button_link size=”medium” src=”http://www.graphiran.com/3149-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-adobe-indesign/”]دانلود قالب های آماده کتاب[/button_link]

[schema type=”book” name=”آموزش طراحی جلد کتاب با ایندیزاین – Indesign” author=”شاهین پارسا” ebook=”yes” ]